Na vstupnej diagnostike vás čaká
-mnoho otázok
-pulzová diagnostika
-diagnostika z jazyka
-výsledkom je zhodnotenie ako fyzického stavu, tak aj stavu mentálneho a ako to ovplyvňuje naše telo
– poradenstvo ohľadne stravy, nesprávnych životných stereotypov a návrh liečby
– stimulácia vybraných akupunktúrnych bodov na mieru
-čas trvania je cca hodina