Čo lieči akunpunktúra?

Akupunktúra lieči úplne všetko 🙂

Keďže stimuláciou akupunktúrnych bodov priamo ovplyvňujeme energetický systém tela, teda tok qi v energetických dráhach (meridiánoch), je to veľmi silná a konkrétna správa pre náš organizmus, ktorá dokáže tomu ktorému orgánu napovedať, že može svoju prácu robiť lepšie 🙂

Akupunktúra tiež výborne funguje na psychosomatiku, keďže všetko čo prežívame sa chceme, či nechceme, zapisuje do našich energetických dráh, orgánov, tkanív…

Akupunktúra má naozaj veľmi široké spektrum posobnosti, kde veľmi šikovnými postupmi dokážeme harmonizovať telo aj myseľ a navracať ich k prirodzenému zdravému fungovaniu.